Disclaimer

Laat ons weten

Het Vogelverschrikkerfestival heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is mogelijk niet in alle gevallen gelukt. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Vogelverschrikkerfestival laten weten. Bij een gegronde klacht zullen wij het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe we op een andere manier aan uw klacht tegemoet kunnen komen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@vogelverschrikkerfestival.nu. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.